اصلاحاتی که بیش از 2 سال طول کشیده است، IOC حساسیت دارد یا داخلی ها؟

اساسنامه کمیته ملی المپیک از سال 95 به چالشی تبدیل شده که تعیین نیست چه زمانی بالاخره داستان آن با تمام حرف و حدیث هایش به خاتمه می رسد.

اصلاحاتی که بیش از 2 سال طول کشیده است، IOC حساسیت دارد یا داخلی ها؟

به گزارش خبرنگاران، کمیته ملی المپیک از سال 95 با پروسه اصلاح اساسنامه اش درگیر است و البته هنوز هم داستان آن ادامه دارد. اساسنامه البته یک بار بدون تیجه به هیأت وزیران هم رفت اما با شروع به کار رئیس جدید دوباره در آن تغییراتی ایجاد شد تا باردیگر پروسه تأیید آن از سر گرفته گردد.

اساسنامه کمیته ملی المپیک بدون حاشیه هم نبوده و از زمانی که استارت اصلاح آن زده شد، حاشیه های زیادی را با خود داشته است و به نظر می رسد تا تأیید نهایی و اجرایی شدن هم همچنان این حواشی ادامه داشته باشد.

نگاهی به روندی که اساسنامه کمیته ملی المپیک از سال 95 تاکنون پشت سر گذاشته خود گویای پیچیده شدن این پروسه است.

آبان 95، استارت پروسه اصلاح اساسنامه

استارت اصلاح اساسنامه از هشتم آبان 95 زده شد که در آن موقع ریاست کمیته ملی المپیک برعهده کیومرث هاشمی بود. در جلسه هیأت اجرایی که در آن موقع برگزار گردید، مقرر شد اعضا گزارشات خود را در خصوص اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک ارائه نمایند و در خصوص بند، بند آن تا اصلاح نهایی جلسات مکرری از سوی هیأت اجرایی برگزار گردد و اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک به بحث و آنالیز گذاشته گردد.

آذر 95، هماهنگی با سلطانی فر برای اصلاح اساسنامه

در ادامه روند پروسه اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک، وزیر ورزش و جوانان تغییر کرد و از این رو کمیته ملی المپیک تصمیم گرفت برای ادامه دادن پروسه اصلاح اساسنامه، وزیر جدید ورزش را هم در جریان بگذارد. در نهایت هم با سلطانی فر جلسه ای گذاشته شد و داورزنی و امیررضا خادم به عنوان نمایندگان کمیته ملی المپیک معرفی شدند تا در جلسات اصلاح اساسنامه حضور داشته باشند.

دی 95، داستان قانون انتزاع کمیته ملی المپیک و پارالمپیک و انتها مهلت مقرر

12 مهر 95 انتزاع ابلاغ شد که کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران از کمیته ملی المپیک ایران جدا شد و در فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373/4/19 با اصلاحات بعدی آن نهاده شد.

براساس تبصره 3، کمیته ملی المپیک ایران موظف شده ظرف 3 ماه اساس نامه این کمیته را اصلاح، به تأیید هیأت دولت برساند اما در آن موقع نیز مهلت سه ماهه به انتها رسید و اساسنامه کمیته ملی المپیک به دست هیأت وزیران نرسید.

بهمن 95، پروسه اصلاح اساسنامه همچنان ادامه داشت

در نشست هیأت اجرایی که نهم بهمن 95 برگزار گردید، شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیته ملی المپیک در خصوص وضعیت اساسنامه اعلام نمود: در نشست هیأت اجرایی موضوع مهمی که در ابتدا مورد آنالیز نهاده شد اصلاح اساسنامه بود که تعدادی از بندهای آن خوانده و پیشنهاداتی که از سوی کمیسیون مدیریت و برنامه ریزی کمیته ملی المپیک که مسئولیت دریافت و ارائه پیشنهادات اصلاح اساسنامه را دارد مطرح شد که تعدادی از بندها مورد آنالیز و تصویب نهاده شد و این روند ادامه خواهد داشت و حتی اگر لازم هم باشد جلسات فوق العاده ای نیز در این زمینه خواهیم گذاشت.

پس از آن نیز کیومرث گفت بود: با توجه به این که اصلاح و تصویب اساسنامه باید مورد تأیید مراجع مختلفی از جمله IOC، مجمع کمیته ملی المپیک و هیأت اجرایی و هم چنین هیأت وزیران برسد، برای تسریع در انجام کار همکاری و هماهنگی نیز با وزیر ورزش و جوانان داشته ایم به طوری که داورزنی و خادم در جلسات اصلاح اساسنامه حضور دارند. برنامه ما این است تا انتها اسفندماه به جمع بندی برسیم و به هیأت وزیران ارسال کنیم.

8 اسفند 95، نماینده ورزشکاران وارد هیأت اجرایی شد

جلسه فوق العاده هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک برای آنالیز اصلاح اساسنامه کمیته برگزار گردید. داورزنی و خادم هم به عنوان نمایندگان وزارت ورزش و جوانان در این جلسه بودند.

اساسنامه کمیته ملی المپیک مطابق منشور المپیک مورد آنالیز نهاده شد و یکی از مواردی که به اساسنامه اضافه شد حضور یک ورزشکار در بین اعضای هیأت اجرایی است و این قانونی است که IOC ابلاغ نموده بود.

که بعداً انتخابات کمیسیون ورزشکاران برگزار گردید و زمانی که اعضا معین شدند، کمیسیون ورزشکاران هادی ساعی را به عنوان نماینده خود در هیأت اجرایی معرفی کرد.

21 اسفند 95، پیش نویس اساسنامه آماده شد

در آن تاریخ شاهرخ شهنازی، دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران در خصوص روند اصلاح اساس نامه اعلاکم نموده بود: پروسه اصلاح، آنالیز و جمع بندی بخش های مختلف پیش نویس اساسنامه کمیته ملی المپیک به انتها رسید تا بعد از آماده شدن، پیش نویس مکتوب آن جهت اخذ نظر تعاملی وزیر ورزش و جوانان به دفتر او ارسال گردد. بعد از اخذ نقطه نظرات وزیر ورزش و جوانان مراحل قانونی ارسال پیش نویس اساسنامه به کمیته بین المللی المپیک (IOC) و هیأت وزیران برای اخذ تاییدیه نهایی ارسال می گردد تا ان شاءالله هر چه زودتر این اساسنامه در مجمع عمومی فوق العاده کمیته ملی المپیک مطرح و مورد تصویب و تأیید اعضای مجمع قرار گیرد.

اعتراض 3 نفر از اعضای مجمع نسبت به اساسنامه

پس از اینکه پیش نویس اساسنامه به IOC ارسال شد، محمود خسروی وفا، علی مرادی و مهدی علی نژاد با ارسال نامه ای به کمیته ملی المپیک نسبت به اینکه پیش نویس اساسنامه در اختیار اعضای مجمع قرار نگرفته اعتراض داشتند و حتی خسروی وفا در این مورد اعلام کرد: چیزی که مورد انتقاد اعضای مجمع کمیته ملی المپیک است این است که این اساسنامه قبل از ارسال باید در مجمع اصلاح نهایی روی آن صورت می گرفت و سپس ارسال می شد. متأسفانه اعضای مجمع از اساسنامه کمیته ملی المپیک و اصلاحاتی که در آن انجام شده بی اطلاع هستند.

هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک هم در نشستی که آن موقع برگزار کرد و در خصوص نامه اعتراضی بحث کرد و در هیأت اجرایی نامه هایی IOC مطرح و به اعضا نشان داده شد. IOC در نامه های متعددی که به کمیته ملی المپیک ایران ارسال نموده از آنها خواسته اساسنامه با تصویب هیأت اجرایی به IOC ارسال گردد و بعد از تأیید در اختیار اعضای مجمع قرار بگیرد. براین اساس در صورتی که اعضای مجمع مسئله ای با بندهای اساسنامه داشته باشند این نقطه نظرات به اطلاع IOC خواهد رسید.

مرداد 97، تصویب پیش نویس اساسنامه توسط IOC

کمتیه ملی المپیک اعلام نمود که پیش نویس اساسنامه کمیته ملی المپیک مورد تصویب IOC نهاده شده و قرار شد کمیته ملی المپیک یک نسخه از پیش نویس اساسنامه را مدت 48 ساعت آینده برای اعضای مجمع کمیته ملی المپیک ارسال کند. همچنین برای طرح در هیأت وزیران به وزارت ورزش و جوانان نیز ارسال گردد.

شهریور 97، ارسال دو اساسنامه به هیأت وزیران

پس از تصویب پیش نویس اساسنامه توسط IOC یک نسخه از آن به فدراسیون ها ارسال شد و از آنها خواسته شد نسبت به آن اظهارنظر نمایند اما حاشیه پیش آمده در آن موقع این بود که دو نمونه از اساسنامه به هیأت وزیران ارسال شده بود.

کمیته ملی المپیک مدعی شد که وزارت ورزش و جوانان در پیش نویس اصلاحی اولیه اساسنامه تغییراتی ایجاد نموده و آن را به هیأت وزیران ارسال نموده است. از آن طرف پیش نویس اساسنامه تأیید شده توسط IOC هم به هیأت وزیران ارسال شده است.

شروع مجدد تغییرات در اساسنامه با روی کار آمدن صالحی امیری

سروصداهای اساسنامه با توجه به در پیش بودن انتخابات کمیته ملی المپیک کمی فروکش کرد و پس از اینکه رضا صالحی امیری به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک انتخاب شد تصور می شد او با ارتباطات خوبی که دارد بتواند هر چه زودتر اساسنامه را در هیأت وزیران به تصویب برساند اما پس از بر سر کار آمدن او بازهم شاهد تغییراتی در اساسنامه بودیم.

صالحی امیری در سفری که به لوزان سوئیس داشت استعلام هایی گرفت و سپس تغییرات در اساسنامه را شروع شد.

در اولین گام،با الگو برداری از IOC اقدام به اعمال بعضی تغییرات در اساسنامه کرد که مهمترین آن جایگزین کردن دبیر اجرایی به جای دبیرکل کرد و به طوری که قرار شد دبیر با پیشنهاد رئیس و تأیید هیأت اجرایی انتخاب گردد. همین شرایط برای خزانه دار هم پیش آمد.

این اساسنامه بعد از چهار مرتبه ویرایش، ویرایش چهارم آن مورد تصویب هیأت اجرایی نهاده شد و نهایی شد و سپس قرار شد به تصویب مجمع برسد.

دی 97، تأیید کلیات در مجمع عمومی

پیش از اینکه اساسنامه به تأیید مجمع برسد در خصوص بعضی نکات استعلام هایی از IOC گرفته شد که مهمترین آن اظهار نظر IOC در خصوص خزانه دار و دبیرکل بود که اعلام نمود در صورت انتخاب توسط رئیس حق رأی ندارند. البته هیأت اجرایی مخالف این مساله بود از این رو در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک که مهمترین بحثش اساسنامه بود، اعلام شد با توجه به اینکه ioc مطالبی را تاکید نموده و قرار است با ارتباط با آنها این موارد آنالیز گردد، از اعضای مجمع این درخواست شد که یکی کلیات اساسنامه را تأیید کند. سپس به هیأت اجرایی این اختیار را بدهند که اساسنامه را در هیأت اجرایی نهایی نمایند و به نمایندگی از مجمع با IOC مکاتبه نمایند در نهایت هم اساسنامه را دوباره در هیأت اجرایی تأیید نمایند و به هیأت دولت بفرستند.

بهمن 97، ارسال اساسنامه به IOC

اساسنامه کمیته ملی المپیک پس از تصویب توسط مجمع، برای ترجمه رفته بود که این اساسنامه در بهمن ارسال شد. مهمترین مواردی که در این اساسنامه وجود دارد بحث انتخاب خزانه دار و دبیرکل است که به پیشنهاد رئیس و تأیید هیأت اجرایی و با حق رأی باشد.

بحث دیگر عضویت یک رئیس فدراسیون المپیکی دیگر در هیأت اجرایی و معین تکلیف رؤسای فدراسیون های عضو هیأت اجرایی است که به هر دلیلی در دوره چهارساله خود کنار می روند.

فروردین 98، شروع اصلاحات مورد نظر IOC

از زمانی که اساسنامه کمیته ملی المپیک به IOC ارسال شده، IOC به صورت بخش بندی، اساسنامه را مورد آنالیز قرار داده و درباره مواردی صحبت هایی هم رد و بدل شده است که البته به صورت شفاهی بوده اما به هر حال IOC تاکید دارد این موارد اصلاح گردد.

برای نمونه یکی از مواردی که IOC عنوان نموده، این است که برکناری عضو مجمع از اختیارات مجمع است اما در اساسنامه این از اختیارات هیأت اجرایی عنوان شده است.

به گزارش خبرنگاران، اینکه پروسه اصلاح و تأیید اساسنامه کمیته ملی المپیک بسیار کند پیش رفته جای سوال دارد و این انتظار وجود داشت که زودتر از این موضوع اصلاح اساسنامه که بیش از 2 سال است ادامه داشته، تمام گردد. البته در این میان حرف و حدیث هایی هم وجود دارد که گفته می گردد IOC چندان حساسیتی ندارد و بیشتر در داخل خود کشور این مساله را پیچیده نموده اند اما هر چه که هست اساسنامه به یک مسئله چالش برانگیز تبدیل شده و هر روز حواشی را پیرامون آن شاهد هستیم.

با توجه این شرایط به نظر می رسد زمانی هم که بخواهد اساسنامه اجرایی گردد باید در انتظار به وجود آمدن داستان های دیگری باشیم که با توجه به در پیش بودن المپیک 2020 اینکه هنوز حواشی اساسنامه ادامه دارد اتفاق خوبی نیست و بهتر بود مسئولان خیلی زودتر از این به بحث اصلاح و تأیید اساسنامه سرعت می بخشیدند تا زودتر از این داستان آن جمع و جور می شد و حاشیه های پیرامون آن نیز یک بار برای همواره تمام می شد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "اصلاحاتی که بیش از 2 سال طول کشیده است، IOC حساسیت دارد یا داخلی ها؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اصلاحاتی که بیش از 2 سال طول کشیده است، IOC حساسیت دارد یا داخلی ها؟"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید